mohamadaminkarimpor

@mohamadaminkarimpor

mohamadaminkarimpor

همیشه بخند حتی اگه غم داری ❤️عاشقه تک تکتونم ❤️
فالورها

4,738,136

آپلودها

37

نرخ مشارکت

10.53%

اکشن ها
نرخ مشارکت
10.53%
میانگین لایک
477,812
میانگین کامنت
21,063

خلاصه گزارشات

خلاصه وضعیت اکانت

خروجی به csv

نمایش 15 ورودی اخیر.

تاریخ  فالورها فالوینگ ها آپلودها
2020-05-31 یکشنبه 4,738,136 -70 202 - 37 -
2020-05-30 شنبه 4,738,206 -162 202 +1 37 -
2020-05-29 جمعه 4,738,368 -4,440 201 +2 37 +3
2020-05-27 چهارشنبه 4,742,808 -1,612 199 -1 34 -
2020-05-24 یکشنبه 4,744,420 -2,423 200 +1 34 -
2020-05-23 شنبه 4,746,843 -1,057 199 - 34 -
2020-05-22 جمعه 4,747,900 -1,021 199 - 34 -
2020-05-21 پنج شنبه 4,748,921 -1,682 199 +1 34 -
2020-05-19 سه شنبه 4,750,603 -3,803 198 - 34 -1
2020-05-12 سه شنبه 4,754,406 +1,544 198 +3 35 -1
2020-05-10 یکشنبه 4,752,862 +5,961 195 -1 36 -219
2020-05-06 چهارشنبه 4,746,901 - 196 - 255 -
خلاصه کلی -8,765 -218

نمودار میانگین مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین امتیاز در حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی آینده

در اینجا شما می توانید پیش بینی های تقریبی آینده را بر اساس میانگین روزهای گذشته خود ببینید

تا زمان تاریخ فالورها آپلودها
آمار کنونی 2020-12-03 4,738,136 37
30 روز 2021-01-02 4,727,186 -233
60 روز 2021-02-01 4,716,236 -503
3 ماه 2021-03-03 4,705,286 -773
6 ماه 2021-06-01 4,672,436 -1,583
9 ماه 2021-08-30 4,639,586 -2,393
1 سال 2021-12-03 4,604,911 -3,248
1 سال و نیم 2022-06-03 4,538,481 -4,886
2 سال 2022-12-03 4,471,686 -6,533
بر اساس میانگین -365 فالور /روز -9 آپلود /روز

بالاترین پست

بالاترین پست در 30 پست اخیر

میانگین مشارکت در اینستاگرام

اینجا معدل / میانگین مشارکت در اینستاگرام است. آمار براساس تجربه و تحلیل بیش از 1 میلیون کاربر می باشد.

فالورها دیگر نرخ مشارکت ها نرخ مشارکت پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7% mohamadaminkarimpor 10.53%

خلاصه آمار پست‌ها

نمایش آخرین 30 ورودی.

تاریخ پست کپشن لایک ها کامنت ها
2020-05-28 .. 236,591 -50% 11,426 -46%
2020-02-22 .. 406,584 -15% 17,971 -15%
2020-01-10 .. 441,828 -8% 22,697 +8%
2019-12-20 .. 404,923 -15% 14,550 -31%
2019-12-02 .. 400,374 -16% 12,442 -41%
2019-11-11 .. 426,433 -11% 13,781 -35%
2019-10-22 .. 406,056 -15% 12,967 -38%
2019-10-10 269,462 -44% 9,395 -55%
2019-05-29 .. 250,908 -47% 7,303 -65%
2019-05-28 .. 218,856 -54% 6,174 -71%
2018-07-31 .. 592,090 +24% 12,616 -40%
2017-08-12 .. 161,833 -66% 6,535 -69%
2016-08-02 .. 172,783 -64% 4,521 -79%

نمودار آمار پست‌ها

تاریخ آخرین بررسی موفق: 2020-05-31 06:56:13 تاریخ آخرین بررسی: 2020-12-02 08:22:45 ناحیه زمانی: Asia/Tehran

یک حساب دیگر در اینستاگرام را وارد کنید